Dating rf ru

v Polsku a Česku) a s konfliktem v Gruzii v srpnu roku 2008. Tento vzestup ovšem úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu a ropy.

V roce 1991 Putin opustil na vlastní žádost KGB a nastoupil na odbor vnějších vztahů na petrohradské radnici, kterou v té době vedl Anatolij Sobčak, dřívější předseda leningradské městské rady a po roce 1991 první demokraticky zvolený starosta Petrohradu. Velké diskuze byly okolo Putinova nástupce, žhavými kandidáty byli např.

Během pokusu o puč proti Gorbačovovi v roce 1991 se Putin postavil na Sobčakovu a Jelcinovu stranu, což mu po potlačení puče významně pomohlo v jeho další kariéře. července 1998 byl jmenován šéfem ruské bezpečnostní služby FSB (nástupkyně KGB), v jejímž čele stál asi rok do srpna 1999. Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov, jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob jeho působení v Petrohradě (Sankt-Petěrburgu).

Putinova politická kariéra dostala impuls v letech 1999-2000, když mu bylo svěřeno řešení situace vzniklé ve spojitosti s druhou čečenskou válkou. Medvěděv požádal Putina, aby se po vypršení svého prezidentského mandátu stal ruským premiérem."K represím docházelo – to je fakt. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. A bezpochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti, ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu – to je také fakt.

V letech 1985–1990 byl činný jako agent KGB v Německé demokratické republice.

Od roku 1998 do roku 1999 působil jako ředitel Federální služby bezpečnosti (FSB).

V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu kritizoval Lenina a bolševickou stranu za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi.

V letech 1999–2000 a pak 2008–2012 vykonával funkci předsedy vlády.

Ideologický základ, kterým je určována podoba politického systému v Rusku v období Putinovy vlády, bývá označován jako putinismus. Otec bojoval jako voják Rudé armády ve druhé světové válce, v zimě 1942 byl těžce raněn při obraně rodného města. Jeden bratr však zemřel pár měsíců po narození a druhý zemřel na záškrt při obležení Leningradu.

Putinova éra je od počátku spjata s kontrolou tisku a médií a s mocensky motivovaným bojem proti některým oligarchům, kteří se k bohatství a politickému vlivu dostali již v 90. Je také spjata s pokračováním a ukončením války v Čečensku.

Putin udržuje těsné vztahy s Ruskou pravoslavnou církví; za jeden ze svých úspěchů pokládá sjednocení exilové a domácí ruské pravoslavné církve v květnu 2007.

Jeho tvrdý postup v této otázce ho dostal do povědomí širokých vrstev ruského obyvatelstva a zajistil mu zvýšenou popularitu. května téhož roku, druhé funkční období zastával po vítězství v prezidentských volbách 14. A na to nesmíme zapomínat." Napětí mezi Ruskou federací a USA vzrostlo v červnu 2013, poté co v Rusku vyhledal útočiště Edward Snowden.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
Rohde & Schwarz is an independent manufacturer of test and measurement equipment for mobile radios and radiocommunications. TV Broadcasting and IT-Security are also. 
02-Sep-2018 13:20
Reply

Dating rf ru introduction

Dating rf ru

Recent posts

02-Sep-2018 21:43
03-Sep-2018 01:48
03-Sep-2018 07:03